ठाणे - 8.00mm [ ठाणे - 13.00mm , कल्याण - 7.00mm , मुरबाड - 5.00mm , उल्हासनगर - 5.00mm , अंबरनाथ - 16.00mm , भिवंडी - 5.00mm , शहापूर - 5.00mm ]

महारेन संकेतस्थळाचे मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते उद्‌घाटन