ठाणे - 14.41mm [ ठाणे - 19.00mm , कल्याण - 11.00mm , मुरबाड - 4.26mm , उल्हासनगर - 15.00mm , अंबरनाथ - 12.60mm , भिवंडी - 5.00mm , शहापूर - 34.00mm ]

महारेन संकेतस्थळाचे मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते उद्‌घाटन